Re-sztructuráció terv és új marketing

2015-02-21

Kedves ND HOLDING LTD partnerek!

Február 1-jén a cégünk átalakította a platformok szerkezetét.

Az új szerkezettel értékelni fogjuk az ND HOLDING LTD egyes partnereinek hatékonyságát.

A munka hatékonyságát a következő képlet alapján értékeljük:

a - személyesen meghívott vásárlók száma;

b – a cégünknél eltöltött idő (hónapok száma (a szerződés megkötésétől számítva))

A:B x100=

Példa: Ha van két meghívottja, és a cégnél szerződést írt alá egy autó megvételéről 2013 novemberében, az Ön cégnél eltöltött, a mai napig tartó ideje 15 hónap. Ennek megfelelően az együtthatója:

2: 15x100 = 13,3

Az így kapott együttható nem lehet kevesebb, mint 9.

Validáció határideje 2015 áprilisa.

A munkahatékonyság mutatója a www.nday.eu honlapján a partnerek személyes dolgozószobájába való belépésnél jelenik meg.

Április 10-e után, a hitelesítést és a validációt követően a szerkezetátalakítást a következő módon hajtjuk végre:

A cég áttér a hét helyből álló előzetes és fő platformokra.

Fő platformok működése

Partnerek, akik nem mennek át a hitelesítésen, és amelyek együtthatója kisebb, mint 9:

 • A 15 helyből álló fő platformok zárva lesznek, helyettük létrehozzuk a 7 helyből álló platformokat;
 • Az üzleti helyek a saját platformokból való kilépésnél jönnek létre, a kompenzációs platformoknál már működő elv szerint;
 • Ugyanakkor, a Partner (a platform szervezője) a 3. szintre kerül (díjazási szint). Az általa meghívott partnerek a 2. szintre kerülnek, második és a harmadik helyre a sorrendnek megfelelően.
  • Partnernek, aki átkerült erre a platformra, nem kell ismételten kifizetnie a helyét, és az ID száma is megmarad. A kvalifikációt ezen a platformon két közvetlen meghívott jelenti, a jutalmazási szint előtt. Amikor a meghívottak elfoglalják a szabad pozíciókat, az adott platform alapítója 4000 euróbónusz jutalmat kap, illetve még 2000 euróbónuszt, újbóli befektetés céljából. Így tovább vehet részt a “New Day” üzleti programban, és folytathatja a munkát.
  • Amikor a platform feltöltődik, a megrendelés kilép, és átkerül a platform első szintjére, a felette álló Partnert követően.

Hitelesítésen átesett Partnerek, akik kvalifikációja több mint 9:

 • A kvalifikáción és a validáción sikeresen átesett, a 15 pozícióból álló platformokon maradt aktív partnerekből 7 pozícióból álló platformok jönnek létre.
 • A platformok olyan módon jönnek létre, hogy a platformból kilépő megrendelések változatlanok maradnak, és a hitelesítést és validálást elvégző aktív Partnerek elfoglalják a 2. szintet. 1. szint mindig üres marad.
  • Ugyanakkor, ha a 15 pozícióból álló platformon háromnál több aktív Partner van, az üzleti pozíciók átkerülnek a 7 pozícióból álló helyi platformokra, és elkeverednek más dolgozó Partnerek között annak érdekében, hogy aktív, működő platformok jöjjenek létre.
  • A korábban meglévő kvalifikáció megmarad.
  • A platformok feltöltése során a megrendelés minden alkalommal átkerül a platform 1. szintjére, a felette álló Partnert követve, a vezetőkövetés elve alapján.
  • Amikor az 1. szint betelik, a 3. szinten található Partner kilép a platformról, és a személyes dolgozószobájában jóváírásra kerül 4000 euróbónusz jutalom, illetve újbóli befektetéshez további 2000 euróbónuszt.
  • Újbóli befektetés kötelező. A partnerek csak akkor kapnak jutalmat, ha a platform elhagyásakor az üzleti megrendelés kvalifikációja legalább 2.
  • Ha a platformon való áthaladás kvalifikáció nélkül történik, 2000 euróbónusz újbóli befektetésére kerül sor egy új fő platformra, a feljebb álló partnert követően. Ha később a platformon való áthaladás kvalifikációval történik, a cég fenntartja magának azt a jogot, hogy levonja ezt az összeget a bónuszokból.
  • Ha mindhárom fő platformon a megrendelés minősítés nélkül halad át, kikerül a programból, míg az előleg összege visszakerül a Partner személyes dolgozószobájába.

 

Kompenzációs fő platformon való munka feltételei

 • A platformok feltöltése során a megrendelés minden alkalommal átkerül a platform 1. szintjére, a felette álló Partnert követve, a vezetőkövetés elve alapján.
 • Amikor az 1. szint betelik, a 3. szinten található Partner kilép a platformról, és a személyes dolgozószobájában jóváírásra kerül 4000 euróbónusz jutalom, és újbóli befektetéshez további 2000 euróbónuszt.
 • Újbóli befektetés kötelező. Partner csak akkor részesül jutalomban, ha a megrendelés minősítése a platform elhagyásakor legalább 2.
 • A vezetői program munkafeltételei nem változnak.

 

Előzetes platform

Partnerek, akik nem mennek át a hitelesítésen, és amelyek együtthatója kisebb, mint 9:

 • A 15 helyből álló fő platformok zárva lesznek, és helyettük létrehozzuk a 7 helyből álló platformokat;
 • Az előzetes platformon a jutalom megszerzéséhez a Partnerek KÉT 7 helyből álló, egymás után következő platformon haladnak át.
  • Az üzleti helyek a saját platformokból való kilépésnél jönnek létre, a kompenzációs platformoknál már működő elv szerint;
  • Ugyanakkor, a Partner (a platform szervezője) 3. szintre kerül (díjazási szint). Az általa meghívott partnerek a 2. szintre kerülnek, második és a harmadik helyre a sorrendnek megfelelően.
  • A Partnernek, aki átkerült erre a platformra, nem kell ismételten kifizetni a helyét, és az ID száma is megmarad. A kvalifikációt ezen a platformon két közvetlen meghívott jelenti, a díjazási szint előtt.
  • Amikor a platform feltöltődik, a megrendelés kilép, és átkerül a MÁSODIK ELŐZETES platform első szintjére, a felette álló Partnert követően.
  • Amikor a Partner kilép a MÁSODIK PLATFORMRÓL, jóváírnak számára 580 euróbónuszt, kupon formájában, a személyes dolgozószobájában, illetve 2000 euróbónuszt azért, hogy a megrendelés átkerüljön a fő platformra, ahol folytatja a munkáját, a részvételt a “New Day” programban.

Hitelesítésen átesett Partnerek, akik kvalifikációja több mint 9:

 • A kvalifikáción és a validáción sikeresen átesett, a 15 pozícióból álló platformokon maradt aktív partnerekből 7 pozícióból álló platformok jönnek létre.
 • A platformok olyan módon jönnek létre, hogy a platformból kilépő megrendelések változatlanok maradnak, és a hitelesítést és validálást elvégző aktív Partnerek elfoglalják a 2. szintet, míg az 1. szint mindig üres marad.
 • Ugyanakkor, ha a 15 pozícióból álló platformon háromnál több aktív Partner van, az üzleti pozíciók átkerülnek a 7 pozícióból álló helyi platformokra, és elkeverednek más dolgozó Partnerek között annak érdekében, hogy aktív, működő platformok jöjjenek létre.
 • A korábban meglévő kvalifikáció megmarad.
 • A platformok feltöltése során a megrendelés minden alkalommal átkerül a platform 1. szintjére, a felette álló Partnert követve, a vezetőkövetés elve alapján.
 • A fő platformra való belépéshez, Partnernek át kell haladnia KÉT előzetes platformon.
 • Partner, miután kilépett az első előzetes platformról, köteles áthaladni a MÁSODIK előzetes platformon. Mind az első, mind a második előzetes platformon a kilépés előtt a minősítés nem lehet kisebb, mint 2.
 • A megrendelés platformra álltását a vezető végzi.  Ha az előzetes platformon nincs vezető, a partner önállóan helyezi el a megrendelést, miután kitöltötte az elhelyezéskor szükséges mezőt, és megjelölte annak a Partnernek a nevét, amely mellett szeretne lenni az előzetes platformon.
 • Amikor a megrendelés áthaladt a két előzetes platformon és a kvalifikáció nem kevesebb, mint 2 (ezt a kvalifikációt vagy két új megrendelés, vagy az újbóli befektetés utáni megrendelések teljesítik), Partnernek a személyes dolgozószobájában jóváírnak 580 euróbónusz jutalmat kupon formában, illetve ismételt befektetéshez további 2000 euróbónuszt.
 • Abban az esetben, ha a kötelező minősítés nem teljesül, a megrendelés 500 euróbónuszt kap, míg a maradék 1500 euróbónuszt a cég kölcsön ad neki, és a megrendelés így átkerül a fő platformra. Amikor a megrendelés áthalad a fő platformon, és ha a minősítés teljesül, a cég levon a jutalom összegéből 1.500 euróbónuszt. 580 euróbónusz értékű kupon nem kerül jóváírásra.
 • A kompenzációs platformok működése nem változik.
 • A vezetői platformok működése nem változik.

 

VIP platform

VIP platformok működési feltételei nem változnak. A VIP platformra való belépés összege 10.000 euróbónusz.

Az első előzetes platform áthaladását követően egy 205 euróbónuszt írnak jóvá kupon formájában, míg a második előzetes platform áthaladását követően 580 euróbónuszt, szintén kupon formában. 

« Vissza Hírarchívum